baudžiamieji metodai

baudžiamieji metodai
baudžiamieji metodai statusas T sritis švietimas apibrėžtis Bausmės būdų visuma netinkamam asmenybės elgesiui sulaikyti, šalinti, keisti. Bausmės skiriamos žodžiu, raštu, individualiai, visam kolektyvui arba pranešama tėvams. Baudžiamieji metodai gali būti nepritarimas, pastaba, papeikimas, įspėjimas, griežtas papeikimas su įspėjimu, norų nepatenkinimas, malonumų atėmimas, elgesio svarstymas kolektyve (kai nuomonės paskelbimas auklėtiniui padaro stiprų įspūdį, ir jis staiga keičia požiūrius bei elgesį), natūralūs padariniai pagal Z. Z. Ruso (kai baudžia patys daiktai ar įvykiai, pvz., tenka atlyginti už išdaužtą langą, padarytą žalą), nepatenkinamas elgesio vertinimas, prievarta (prieš individo valią jis verčiamas daryti tai, kas privaloma), izoliavimas (išskyrimas iš grupės, perkėlimas į kitą mokyklą, pašalinimas iš mokyklos). Baudžiamųjų metodų auklėjamasis poveikis veiksmingas tik tada, kai: 1) kaltasis pats laiko save kaltu; 2) bausmei pritaria aplinkiniai žmonės; 3) bausmė atitinka nusižengimo ar nusikaltimo laipsnį (nei per didelė (per sunki), nei per maža (per lengva); 4) taikoma saikingai (ypač pastabos, papeikimai); 5) bausmė skiriama oficialiai, rimtai, nesusierzinus. atitikmenys: angl. punishment methods vok. Strafmethoden rus. методы наказания

Enciklopedinis edukologijos žodynas. 2007.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • Strafmethoden — baudžiamieji metodai statusas T sritis švietimas apibrėžtis Bausmės būdų visuma netinkamam asmenybės elgesiui sulaikyti, šalinti, keisti. Bausmės skiriamos žodžiu, raštu, individualiai, visam kolektyvui arba pranešama tėvams. Baudžiamieji metodai …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • punishment methods — baudžiamieji metodai statusas T sritis švietimas apibrėžtis Bausmės būdų visuma netinkamam asmenybės elgesiui sulaikyti, šalinti, keisti. Bausmės skiriamos žodžiu, raštu, individualiai, visam kolektyvui arba pranešama tėvams. Baudžiamieji metodai …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • методы наказания — baudžiamieji metodai statusas T sritis švietimas apibrėžtis Bausmės būdų visuma netinkamam asmenybės elgesiui sulaikyti, šalinti, keisti. Bausmės skiriamos žodžiu, raštu, individualiai, visam kolektyvui arba pranešama tėvams. Baudžiamieji metodai …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • Erziehungsmethode — auklėjimo metodas statusas T sritis švietimas apibrėžtis Veiksmų būdų kokiam nors auklėjimo tikslui pasiekti visuma. Skiriami šie auklėjimo metodai: 1) rodomieji (asmeninis pavyzdys, auklėjamojo vadovavimo stilius, aplinkos pavyzdžių… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • auklėjimo metodas — statusas T sritis švietimas apibrėžtis Veiksmų būdų kokiam nors auklėjimo tikslui pasiekti visuma. Skiriami šie auklėjimo metodai: 1) rodomieji (asmeninis pavyzdys, auklėjamojo vadovavimo stilius, aplinkos pavyzdžių demonstravimas); 2) žodiniai… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • method of education — auklėjimo metodas statusas T sritis švietimas apibrėžtis Veiksmų būdų kokiam nors auklėjimo tikslui pasiekti visuma. Skiriami šie auklėjimo metodai: 1) rodomieji (asmeninis pavyzdys, auklėjamojo vadovavimo stilius, aplinkos pavyzdžių… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • метод воспитания — auklėjimo metodas statusas T sritis švietimas apibrėžtis Veiksmų būdų kokiam nors auklėjimo tikslui pasiekti visuma. Skiriami šie auklėjimo metodai: 1) rodomieji (asmeninis pavyzdys, auklėjamojo vadovavimo stilius, aplinkos pavyzdžių… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”